Oudercommissie 2017-06-26T13:59:18+00:00

Oudercommissie


Wat is de oudercommissie

De oudercommissie dient als klankbord voor ouders. Ouders kunnen zitting nemen in de oudercommissie om mee te praten over onder andere het beleid van Struin en de dagelijkse gang van zaken op de betreffende afdeling. Ouders die niet in de oudercommissie zitten kunnen hun mening kenbaar maken aan leden van de oudercommissie.

De oudercommissie komt vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Dit zijn vergaderingen van de overkoepelende oudercommissie met alle afdelingen bij elkaar. Indien nodig kan de oudercommissie van een specifieke afdeling nog een eigen vergadering beleggen.

Download hier het reglement oudercommissie:
Reglement oudercommissie 2016 

Wie is de oudercommissie?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de oudercommissie neem dan contact op met de voorzitter van uw eigen afdeling:

Agenda

De planning voor de vergaderingen in 2017 kunt u opvragen via info@struin.nl of almarlous1@gmail.com

Notulen

De notulen van de oudercommissie kunt u opvragen via info@struin.nl

OC jaarverslag

OC Klachten-jaarverslag 2013
OC Klachten-jaarverslag 2012
OC Jaarverslag klachtenregeling 2011

Klachten vanuit de OC

Wil de oudercommissie een klacht indienen? Dit kan via de Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.

www.klachtkinderopvang.nl