West 2017-07-05T11:20:52+00:00

Afdeling West

Scholen
Schuil- en ophaallocatie
Speellocaties
Ophaaltijden
Terugfietsdiensten
Vakanties en studiedagen
Afmelden
Contact


Scholen

Afdeling West haalt kinderen op van de volgende scholen:

 • De Lanteerne

Mocht de school van uw kind niet in deze lijst staan, neem dan alstublieft contact met ons op. Struin betrekt graag andere scholen bij afdeling West.

Schuil- en ophaallocatie

Struin-afdeling West is opgericht in september 2016. De afdeling is nog klein en valt daarom deels nog onder afdeling De Goffert. Dit houdt in dat de kinderen die in West worden opgehaald naar de speellocatie van afdeling De Goffert gaan en worden begeleid door team Goffert. Basisschool De Hazensprong aan Dingostraat 71 is gedurende deze periode de schuillocatie van de afdeling. Tijdens het ophalen bij De Lanteerne kan er ook in deze school worden gescholen. Zodra afdeling West los van de Goffert is, zal basisschool De Lanteende de vaste schuillocatie worden.

Speellocaties

Afdeling West speelt op de speellocaties van afdeling De Goffert.

 • Heumensoord
 • De Heemtuin Malden
 • De Elshof
 • Waalstrand
 • Het Goffertpark met de kinderboerderij en de natuurtuin (hier spelen we alleen met heel slecht weer zodat we snel naar binnen kunnen in basisschool De Hazensprong).

Ophaaltijden

Ophalen kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 17.45 – 19.00 uur.

 • Van 17.45 – 19.00 uur bij Basisschool De Lanteerne, Henry Dunantstraat 8

Op woensdag en vrijdag valt de afdeling onder Nijmegen-Ooijpolder. Er gelden dan ook haal- en brengtijden van Nijmegen-Ooijpolder, maar er is ook een speciale terugfietsdienst richting De Goffert.

Wilt u uw kind liever ophalen bij De Hazensprong, dan dient u gebruik te maken van de speciale terugfietsdienst.

Terugfietsdiensten

Afdeling West heeft één terugfietsdienst. Bij deze diensten is het de bedoeling dat ouders op de aangegeven tijd  locatie aanwezig zijn. Haalt u dat niet, dan kunt u uw kind ophalen op de standaard ophaallocatie van die dag. U kunt uw kind opgeven voor de terugfietsdienst door een mail te sturen naar goffert@struin.nl.

Binnen de terugfietsdienst kunt u uw kind ophalen bij de volgende locatie en op de volgende tijden:

 • Op maandag, dinsdag en donderdag:
  Van 17.45 uur – 18.40 uur bij De Hazensprong aan Dingostraat 71
  Van 18.45 – 19.00 uur bij de garage aan de Hatertseweg tussen nummer  297 en 299.
 • Op woensdag en vrijdag is er een terugfietsdienst vanaf het Struin-land:
  18.01 uur Van Schaeck Mathonsingel/Keizer Karelplein – afstaphalte *
  18.09 uur St. Annastraat ter hoogte van Dr. J. Berendsstraat – afstaphalte *
  18.18-18.25 uur Speeltuintje St. Annamolen – overdracht
  18.27 uur Hatertseweg ter hoogte van Giraffestraat – afstaphalte *
  18.28 uur Garage Hatertseweg tussen nummer 297 en 299
*De Struin-terugfietsdienst rijdt als een lijnbus. Komt de Struin-fiets te vroeg, dan wordt er gewacht tot de afgesproken tijd. De fiets kan niet op u wachten als u te laat bent. Als er geen ouder is, zal het kind meefietsen naar de volgende haltes.
NB: een afstaphalte is bedoeld om een kind snel van de fiets af te halen. Daarom kunt u beter voor een overdrachthalte kiezen als u behoefte heeft aan overdracht.

Vakanties en studiedagen

Wilt u gebruikmaken van opvang tijdens vakanties en op studiedagen, dan dient u uw kinderen aan te melden via het ouderportaal.
Ongeveer 3 weken voor de vakantie krijgt u hierover een herinneringsmail. Bent u niet op tijd met aanmelden, dan is de kans groot dat uw kind niet meer geplaatst kan worden.
Let op: aanmelden voor studiedagen dient u aan het begin van het schooljaar in te dienen.
Klik hier voor meer informatie over aanmelden studiedagen.

Tijdens vakanties kunnen kinderen van afdeling West op maandag, dinsdag en donderdag gebracht en gehaald worden bij De Lanteerne, Henry Dunantstraat 8.

 • Brengen:Om 8.30 uur stipt vertrekt de fiets bij De Lanteerne naar de speellocatie van afdeling De Goffert. Enkele minuten daarvoor zal de fiets bij De Lanteerne arriveren.
 • Halen:Om 17.30 uur stipt kunt u uw kind ophalen bij De Lanteerne. Zodra alle kinderen zijn opgehaald zal de fiets direct weer vertrekken richting De Goffert.
 • Als u eerder of later wilt halen, kan dit uiteraard bij de Hazesprong, Dingostraat 71.

Op woensdagen en vrijdagen horen de kinderen bij afdeling Nijmegen-Ooijpolder en moeten tijdens vakanties ook daar gebracht en gehaald worden (zie afdeling Nijmegen-Ooijpolder).

Wilt u gebruikmaken van opvang tijdens de vakantie, dan dient u uw kinderen aan te melden via het ouderportaal.
Ongeveer 3 weken voor de vakantie krijgt u hierover een herinneringsmail. Bent u niet op tijd met aanmelden, dan is de kans groot dat uw kind niet meer geplaatst kan worden.

Afmelden

Wilt u uw kind voor de Struin-dag afmelden? Dit gaat uitsluitend via de afdelingstelefoon.

 • Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u bellen naar: 06-21138857
 • Op woensdag en vrijdag kunt u bellen naar: 06-18941985

Contact

Voor alle praktische zaken zoals af- en aanmeldingen etc. kunt u terecht bij de AL (assistent leidinggevende) van de afdeling.

Afdeling West
AL: Martijn van de Huijssen
Email: Goffert@struin.nl
Tel:  06-21138857
Garage: Basisschool De Lanteerne, Henry Dunantstraat 8 of Haterseweg tussen nummer 297 en 299
Registratienummer: 186355828, Henry Dunantstraat 8 6534 KR Nijmegen