Contracten BSO 2018-02-22T11:19:58+00:00

BSO contracten 2018

Struin hanteert maximum uurprijzen zoals deze zijn vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken. Dit betekent dat wij bedragen rekenen die maximaal door de Belastingdienst worden vergoed. 

De uurprijs voor de BSO bedraagt in 2017 € 6,69. In 2018 wordt dit €6,95.
De uurprijs voor dagopvang bij het KDV bedraagt in 2017 € 7,18. In 2018 wordt dit €7,45.

Onze BSO contracten


A: 50-weken korte dagen-contract (15:00 – 19:00), 291 uur

 • School uit tussen 14.45 en 15.15 uur
 • 160 uur opvang: 40 schoolweken van 4 uur
 • 10 vakantie weken van 11 uur
 • 21 flex-uren
 • € 168,55 per maand

B: 50-weken lange dagen-contract (13.00 – 19.00), 364 uur

 • School uit om 13.00 uur
 • 240 uur opvang: 40 schoolweken van 6 uur
 • 10 vakantieweken van 11 uur
 • 14 flex-uren
 • € 210,81 per maand

C: 50-weken zeer lange dagen-contract (12:00 – 19:00), 404 uur

 • School uit tussen 12.00 en 12.30 uur
 • 280 uur opvang: 40 schoolweken van 7 uur
 • 10 vakantieweken van 11 uur
 • 14 flex-uren
 • € 233,98 per maand

D1: 50-weken Continurooster-contract (14:00 – 19:00), 322 uur

 • School uit om 14.00 uur
 • 200 uur opvang: 40 schoolweken van 5 uur
 • 10 vakantieweken van 11 uur
 • 12 flex-uren
 • € 186,50 per maand

D2: 50-weken Continurooster-contract (14:15 – 19:00), 312 uur

 • School uit om 14.15 uur
 • 190 uur opvang: 40 schoolweken van 4 ¾ uur
 • 10 vakantieweken van 11 uur
 • 12 flex-uren
 • € 180,70 per maand

E: 10-weken vakantie-contract (8:00 – 19:00), 110 uur

 • 10 vakantieweken van 11 uur
 • De 10 vakantieweken worden omgerekend naar een gemiddeld bedrag per maand
 • € 63,70 per maand (€ 6,95 x 10 vakantieweken van 11 uur)

 

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Als u zich aan deze aanvraagtermijn houdt, voorkomt u dat u een of enkele maanden kinderopvangtoeslag misloopt.
Kijk op www.toeslagen.nl

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen en te kunnen ontvangen van de Belastingdienst, heeft u het landelijke registratienummer van de afdeling waar u opvang afneemt nodig. Onderaan de pagina van uw afdeling treft u het landelijke registratienummer.

Het uitgekiende 50 weken-contract van Struin gaat uit van veel uren tegen een lage uurprijs, waardoor u als ouder zoveel mogelijk geld kunt terugkrijgen van de belasting*. Zo kan Struin buitenschoolse opvang verzorgen tegen een prijs die vaak wat hoger is dan die van andere BSO’s, maar die lager ligt dan je zou verwachten met het oog op de extra vakantieweken en flex-uren.

(*) Let op! Dit geldt alleen wanneer wordt voldaan aan de 70% BSO-regeling van de Belastingdienst: De Belastingdienst betaalt alleen mee aan BSO-uren tot 70% van de arbeidsuren van de minst werkende ouder. Vakantie en ziekte van de betreffende ouder laat de belastingdienst daarbij buiten beschouwing.

Voorbeeld: Moeder werkt 40 uur en vader werkt 8 uur per week. Er is 1 dag BSO per week nodig. Som: 8 uur x 52 weken = 416 uur. 70% van 416 = 291,2 uur; tot dit deel per jaar betaalt de Belastingdienst haar deel mee.