Klachtenregeling 2016-12-16T16:29:42+00:00

Klachtenregeling

Struin vindt het belangrijk om te luisteren naar de klachten van ouders. Wilt u een klacht indienen over Struin? Daartoe zijn twee mogelijkheden:

1. Intern
Wij stellen het op prijs als u uw klacht eerst bespreekbaar probeert te maken met de direct betrokkene en zijn of haar leidinggevende; het afdelingshoofd. Komt u er samen met hen niet uit, dan kunt u contact opnemen met directeur Matthijs de Gruijter. Mocht u er dan niet uitkomen, kunt u uw klacht via de oudercommissie bespreekbaar maken. Leidt ook dat niet tot een oplossing, dan kunt u kiezen voor de extern route van de Geschillencommissie. Struin bespreekt klachten dus graag persoonlijk met u.

Intern Klachtenreglement 2016

2. Extern
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070 – 310 53 10
www.degeschillencommissie.nl
(Kijk op de site als consument bij ‘alle commissies’ en kies daar voor ‘kinderopvang’).

Brochure: Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderpopvang

Reglement: Geschillencommissie Kinderopvang

Geschilartikel