Klachtenregeling 2018-01-02T15:49:07+00:00

Klachtenregeling

Struin staat altijd open voor verbetermogelijkheden en gaat hierover graag met u in gesprek. U kunt hiervoor laagdrempelig contact met ons opnemen.

Wilt u een officiële klacht indienen over Struin? Daartoe zijn twee mogelijkheden:

1. Intern een klacht indienen
Wij stellen het op prijs als u uw klacht eerst bespreekbaar probeert te maken met de direct betrokkene en zijn of haar leidinggevende; het afdelingshoofd. Komt u er samen met hen niet uit, dan kunt u contact opnemen met directeur Matthijs de Gruijter (directie@struin.nl). Mocht u er dan niet uitkomen, kunt u uw klacht via de oudercommissie bespreekbaar maken. Leidt ook dat onverhoopt niet tot een oplossing, dan kunt u kiezen voor de extern route van de Geschillencommissie.

2. Extern een klacht indienen
Via de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u ook een klacht indienen. De brochure en het reglement vertellen u hoe dit in zijn werk gaat.

De oudercommissie kan ook extern een klacht indienen. Dit kan via de Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang.