Meldcode kindermishandeling 2017-09-11T13:43:20+00:00

Meldcode kindermishandeling

Op 1 januari 2011 trad de  wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. In het kader van kwaliteitszorg, wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandig medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. Dus ook voor Struin.

Download hier de volledige meldcode:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Struin 2017

Handleiding voor de Meldcode 2017