Oudercommissie 2018-01-12T14:48:36+00:00

Oudercommissie

De oudercommissie dient als klankbord voor ouders. Ouders kunnen zitting nemen in de oudercommissie om mee te praten over onder andere het beleid van Struin en de dagelijkse gang van zaken op de betreffende afdeling. Ouders die niet in de oudercommissie zitten kunnen hun mening kenbaar maken aan leden van de oudercommissie.

De oudercommissie komt vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Dit zijn vergaderingen van de overkoepelende oudercommissie met alle afdelingen bij elkaar. Indien nodig kan de oudercommissie van een specifieke afdeling nog een eigen vergadering beleggen.

Download hier het reglement oudercommissie:
Reglement oudercommissie

Contact met de oudercommissie

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de oudercommissie neem dan contact op met de voorzitter van uw eigen afdeling:

Agenda

De vergaderingen voor 2018 zijn gepland op 6 maart, 12 juni, 25 september en 27 november.
Voor vragen over de planning kunt u contact opnemen met info@struin.nl of almarlous1@gmail.com

Notulen

De notulen van de oudercommissie kunt u opvragen via info@struin.nl

OC jaarverslag

OC Klachten-jaarverslag 2013
OC Klachten-jaarverslag 2012
OC Jaarverslag klachtenregeling 2011