Schoolprojecten 2017-06-26T13:59:18+00:00

Schoolprojecten

We willen de kinderen weer in contact brengen met de natuurlijke omgeving, niet alleen vanuit een boek, maar juist gebruik makend van de mogelijkheden van een échte, wilde natuuromgeving. Gebieden waar veel natuurlijke processen te vinden zijn en zoveel mogelijk variatie in planten en dieren is.

Onder professionele begeleiding van een Struin-medewerker doen de scholieren natuurervaringen op.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren spelen in een natuurlijke omgeving, met respect voor planten en dieren. Hierbij staan de uitgangspunten van het coöperatief leren voorop; leren doe je niet alleen, het is een sociaal proces. Met hoofd, hart en handen staat de beleving centraal.

Ons aanbod

De magie van paddenstoel is groot. Iedereen kent de paddenstoel, rood met witte stippen, maar wist u dat je deze stippen ook kunt bewegen? En weten kinderen dat er heel veel verschillende paddenstoelen zijn? In een leuke wandeling tonen wij een aantal bijzondere paddenstoelen en vertellen er leuke verhalen over. Uniek aan deze speurtocht is dat het alleen om de paddenstoelen draait en niet dat paddenstoelen een onderdeel vormen van een grotere excursie. Deze excursie is afhankelijk van het weer. De optimale tijd is vanaf oktober tot het begint met vriezen.

Doelen:

 • De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Kinderen leren over giftige en eventueel eetbare paddenstoelen. Ze leren dat schimmels en paddenstoelen van belang zijn voor onze ecosystemen.
 • De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende paddenstoelen onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving; als vriend, vijand of vuilnisman.

Locatie: Heumensoord

Kosten: 60 Euro

Wat als voor lange tijd de stroom uitvalt, of je bent verdwaald en je hebt honger. Is er dan niets te eten en te drinken? Natuurlijk wel! Er is voldoende te eten en te drinken in de natuur. Je moet het alleen herkennen. Je moet weten wat je wel moet pakken en wat niet. In een Struin-tocht op verschillende plekken zullen we onder begeleiding van een Struin-medewerker de natuur intrekken en behandelen we een aantal eetbare en giftige planten, en maken we bijvoorbeeld een salade, (brandnetel)thee en/of -soep.

Doelen:

 • De leerlingen leren verschillende eetbare en giftige planten onderscheiden en benoemen.
 • De leerlingen leren over de bouw van planten en over de vorm en functie van hun onderdelen. We gaan ook in op namen van planten en herkomst hiervan.

Locatie: Start op Struin-land

Maanden: april, mei, juni, juli, augustus, september

Kosten: 60 Euro

In de prehistorie leefden de mensen in hutje van klei, leem, takken en ander organisch materiaal. Kennis van de huidige technieken om huizen te bouwen kende ze niet. Deze huisjes worden nog steeds gemaakt in ontwikkelingslanden, simpelweg omdat het goedkoop is. In twee bijeenkomsten leren we de kinderen iets over de huizen in de prehistorie en leren we de kinderen om zelf een duurzame en goedkope hut te bouwen. Handen uit de mouwen en in klei. Onder professionele begeleiding van een Struin-medewerker gaan de kinderen daarna aan het werk. Deze les is curriculum vervangend in het tijdvak voor de methode van school met betrekking tot het tijdvak van Jagers en Verzamelaars.

Doelen:

 • De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland vanuit het perspectief wonen. Kinderen leren dat woningen van mensen afhankelijk zijn van het klimaat en invloeden van cultuur en welvaart.
 • De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van jagers en boeren. We zoomen in op leven en wonen in de prehistorie. Vanuit daar maken we de koppeling naar het heden.
 • De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu en het belang hiervan. We leren dat je ook kunt bouwen met gerecyclede materialen, of dingen die in de nabije omgeving te vinden zijn.
 • Kinderen leren over de functie van wilgenbomen op het oude boerenland en het gebruik vandaag de dag in levende gebouwen. Ze leren de relatie leggen tussen de werking en het materiaalgebruik hiervan.

Locatie: Deel een op school, deel twee op Struinland. Let op: de delen worden op verschillende dagen uitgevoerd.

Maanden: april, mei, juni, juli, augustus, september

Kosten: 60 Euro

Kinderen leren een duurzame degelijke hut bouwen. Low-impact-huisjes zijn duurzame huizen van organische materialen gemaakt. Met de juiste materialen is het niet moeilijk. Handen uit de mouwen en in klei. Onder professionele begeleiding van een Struin-medewerker gaan de kinderen aan het werk in groepjes van maximaal 10 kinderen (plus een volwassenen).

Een educatief schoolreisje (voor maximaal 88 kinderen) waarin aandacht is voor prehistorie, techniek en duurzaamheid. Kinderen leren deze dag een duurzame degelijke hut te bouwen van organische materialen en gaan opzoek naar eetbare natuur. De dag begint met een stukje historie en uitleg. Daarna gaan we in de kleine groepjes in de uiterwaarden van de Waal opzoek naar eetbare natuur en maken we vuur. Tevens is er voldoende ruimte voor de kinderen om zich even lekker uit te leven in een natuurlijke omgeving. De inhoud van het schoolreisje is afhankelijk van de behoefte van de school. Aanpassingen zijn altijd mogelijk.

Doelen:

 • De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu en het belang hiervan. We leren dat je ook kunt bouwen met gerecyclede materialen, of dingen die in de nabije omgeving te vinden zijn.
 • De leerlingen leren verschillende eetbare en giftige planten onderscheiden en benoemen.
 • De leerlingen leren over de bouw van planten en over de vorm en functie van hun onderdelen. We gaan ook in op namen van planten en herkomst hiervan.
 • Kinderen leren over de functie van wilgenbomen op het oude boerenland en het gebruik vandaag de dag in levende gebouwen en de hutten op het Struinland. Ze leren de relatie leggen tussen de werking en het materiaalgebruik hiervan.

Kosten: 35 Euro per uur, per klas

In ontwerp

Educatief spoor met ontdekkisten op het Struinland. De activiteiten hebben kenmerken van ontdekkend leren. Door gericht met materiaal in een rijke leeromgeving kunnen kinderen met verwondering en nieuwsgierigheid op onderzoek uit. De kinderen gaan in kleine groepjes uiteen. De activiteiten kunnen onder begeleiding van leerkracht/ouder en professional op een laagdrempelige wijze uitgevoerd worden. De inhoud van de kisten is gericht op kriebelbeestjes, bodem beestjes en vliegende beestjes in en rondom het struinland. Als je goed om je heen kijkt zie je dat er overal kleine beestjes zijn. Ze vliegen, fladderen, kruipen en kriebelen. De kinderen gaan zelf actief aan de slag om meer te weten te komen over de wonderlijke wereld van beestjes.

Kies uit het volgende menu (aanpassingen altijd mogelijk) :

1. Van 9:00 tot 12.30 uur – ontdekspoor – eten in huttendorp en spel – eetbare natuur

2. Van 9:00 tot 11.30 uur – ontdekspoor – eten in huttendorp en vrij spel

3. Van 9:00 tot 10.30 uur – ontdekspoor

4. Het ontdekspoor gecombineerd met andere excursies

Struin vindt het van belang kinderen in contact te laten komen met de echte, wilde natuur. Hierdoor vinden wij het van belang om met een onderzoekende houding, in een rijke leeromgeving tot kernervaringen te komen. Onderwijs ontstaat pas écht wanneer er ruimte en tijd is om spelenderwijs in contact te komen met je omgeving. Hierdoor komen wij graag in contact met scholen die streven naar topervaringen in de natuur en die willen meedenken over het  duurzame oplossingen. Een voorbeeld hiervan is om met een schoolklas 1, 2 of meer ochtenden het jaar rond in de natuur door te brengen met activiteiten gericht op natuur, techniek en beleving, passend bij het curriculum van school. De leerdoelen waar normaal in de klas aan gewerkt wordt, verschuiven naar betekenisvolle ervaring in de echte, wilde wereld.

Doelen:

 • De leerlingen leren in welke omgeving de kriebelbeestjes zich bevinden. Bijen geven de voorkeur aan geurige bloemen en een pissebed verstopt zich liever in een donkere, vochtige omgeving. Ze leren over verschillende insecten zoals kevers, maar ook over slakken, bijen, vlinders spinnen en regenwormen.

Sinds jaar en dag maakt de mens gebruik van bruggen om van de ene kant van een over naar de andere te komen. In dit project gaan de kinderen eerst in de klas, onder begeleiding van een deskundige Struinmedewerker aan de slag met een ontwerp voor een eigen brug. De kinderen worden opgesplitst in kleine groepjes en gaan coöperatief een brug ontwerpen. Probleemoplossend en onderzoekend denken staat hierbij centraal. Lukt het om een brug te ontwerpen waarbij een schoen gedragen kan worden? Vervolgens kunnen de kinderen hun ontwerp bijstellen, want een aantal dagen later gaan ze in het écht op het Struin-land een brug maken, over de sloot, die henzelf kan dragen.

Doelen:

 • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen. Kracht en sterke constructies staan hierbij centraal.
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Locatie: een theorieles op school en praktijkles op Struin-land

Contact

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via: info@struin.nl