Tarieven 2018-05-01T13:42:22+00:00

Tarieven

Struin hanteert maximum uurprijzen zoals deze zijn vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken. Dit betekent dat wij bedragen rekenen die maximaal door de Belastingdienst worden vergoed. 

De uurprijs voor de BSO bedraagt in 2018 €6,95. De uurprijs voor dagopvang bij het KDV bedraagt in 2018 €7,45.

Onze BSO Contracten

Onze KDV Contracten

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Als je je aan deze aanvraagtermijn houdt, voorkom je dat je een of enkele maanden kinderopvangtoeslag misloopt.
Kijk op www.toeslagen.nl

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen en te kunnen ontvangen van de Belastingdienst, heb je de landelijke registratienummers van onze locaties nodig.
Het landelijke registratienummer van het KDV is 134293848, Dijkgraaf van Wijckweg 11, 6522 KS Nijmegen.
Van de BSO Nijmegen-Ooijpolder is het registratienummer 128352875, Dijkgraaf van Wijckweg 11, 6522 KS Nijmegen. BSO Goffert 202842423,  Dingostraat 71, 6531 PA Nijmegen. BSO Lent 253838630, Georges Brassensstraat 61, 66631 MH Lent. BSO West 186355828, Henry Dunantstraat 8, 6534 KR Nijmegen.

Het uitgekiende 50 weken-contract van Struin gaat uit van veel uren tegen een lage uurprijs, waardoor u als ouder zoveel mogelijk geld kunt terugkrijgen van de belasting*. Zo kan Struin buitenschoolse opvang verzorgen tegen een prijs die vaak wat hoger is dan die van andere BSO’s, maar die lager ligt dan je zou verwachten met het oog op de extra vakantieweken en flex-uren.

(*) Let op! Dit geldt alleen wanneer wordt voldaan aan de 70% BSO-regeling van de Belastingdienst: De Belastingdienst betaalt alleen mee aan BSO-uren tot 70% van de arbeidsuren van de minst werkende ouder. Vakantie en ziekte van de betreffende ouder laat de belastingdienst daarbij buiten beschouwing.

Voorbeeld: Moeder werkt 40 uur en vader werkt 8 uur per week. Er is 1 dag BSO per week nodig. Som: 8 uur x 52 weken = 416 uur. 70% van 416 = 291,2 uur; tot dit deel per jaar betaalt de Belastingdienst haar deel mee.