West 2018-07-03T10:49:47+00:00

Afdeling West

Afdeling West is nu nog verbonden aan afdeling de Goffert, en streeft ernaar om tegen het nieuwe schooljaar 2018-2019 een op zichzelf staande afdeling te zijn. Meer weten over Struin? Sluit je aan bij de informatieavond, iedere laatste donderdag van de maand.

Scholen

Afdeling West haalt kinderen op van de volgende scholen:

 • De Lanteerne

Mocht de school van jouw kind niet in deze lijst staan, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Struin betrekt graag andere scholen bij afdeling West.

Schuil- en ophaallocatie

Struin-afdeling West is opgericht in september 2016. De afdeling is nog klein en valt daarom deels nog onder afdeling De Goffert. Dit houdt in dat de kinderen die in West worden opgehaald naar de speellocatie van afdeling De Goffert gaan en worden begeleid door team Goffert. Basisschool De Hazensprong aan Dingostraat 71 is gedurende deze periode de schuillocatie van de afdeling. Tijdens het ophalen bij De Lanteerne kan er ook in deze school worden gescholen. Zodra afdeling West los van de Goffert is, zal basisschool De Lanteerne de vaste schuillocatie worden.

Speellocaties

Afdeling West speelt op de speellocaties van afdeling De Goffert.

 • Heumensoord
 • De Heemtuin Malden
 • De Elshof
 • Waalstrand
 • Het Goffertpark met de kinderboerderij en de natuurtuin (hier spelen we alleen met heel slecht weer zodat we snel naar binnen kunnen in basisschool De Hazensprong).

Ophaaltijden

Ophalen kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 17.45 – 19.00 uur.

 • Van 17.45 – 19.00 uur bij Basisschool De Lanteerne, Henry Dunantstraat 8

Op woensdag en vrijdag valt de afdeling onder Nijmegen-Ooijpolder. Er gelden dan ook haal- en brengtijden van Nijmegen-Ooijpolder, maar er is ook een speciale terugfietsdienst richting De Goffert.

Wil je jouw kind liever ophalen bij De Hazensprong, dan dien je gebruik te maken van de speciale terugfietsdienst.

Terugfietsdiensten

Struin biedt terugfietsdiensten waarbij het mogelijk is jouw kind op een tussenhalte op te halen. Wilt u weten of dit voor jou gunstig kan zijn? Ga naar terugfietsdiensten voor meer informatie.

Vakanties en studiedagen

Wil je gebruikmaken van opvang tijdens vakanties en op studiedagen, dan dien je jouw kinderen aan te melden via het ouderportaal.
Ongeveer 3 weken voor de vakantie krijg je hierover een herinneringsmail. Ben je niet op tijd met aanmelden, dan is de kans groot dat uw kind niet meer geplaatst kan worden.
Let op: aanmelden voor studiedagen dien je aan het begin van het schooljaar in te dienen.

Tijdens vakanties kunnen kinderen van afdeling West op maandag, dinsdag en donderdag gebracht en gehaald worden bij De Lanteerne, Henry Dunantstraat 8.

 • Brengen: Om 8.30 uur stipt vertrekt de fiets bij De Lanteerne naar de speellocatie van afdeling De Goffert. Enkele minuten daarvoor zal de fiets bij De Lanteerne arriveren.
 • Halen: Om 17.30 uur stipt kunt u uw kind ophalen bij De Lanteerne. Zodra alle kinderen zijn opgehaald zal de fiets direct weer vertrekken richting De Goffert.
 • Als je eerder wilt brengen of later wilt halen, kan dit uiteraard bij de Hazesprong, Dingostraat 71.

Op woensdagen en vrijdagen horen de kinderen bij afdeling Nijmegen-Ooijpolder en moeten tijdens vakanties ook daar gebracht en gehaald worden (zie afdeling Nijmegen-Ooijpolder).

Wil je gebruikmaken van opvang tijdens de vakantie, dan dien je jouw kinderen aan te melden via het ouderportaal.
Ongeveer 3 weken voor de vakantie krijg je hierover een herinneringsmail. Ben je niet op tijd met aanmelden, dan is de kans groot dat jouw kind niet meer geplaatst kan worden.

Afmelden

Wil je jouw kind voor de Struin-dag afmelden? Dit gaat uitsluitend via de afdelingstelefoon.

 • Op maandag, dinsdag en donderdag kan je bellen naar: 06-21138857
 • Op woensdag en vrijdag kan je bellen naar: 06-18941985

Contact

Voor alle praktische zaken zoals af- en aanmeldingen etc. kan je terecht bij de AL (assistent leidinggevende) van de afdeling. Voor alle overige vragen neem je contact op via 024-7506085.

Afdeling West
AL: Martijn van de Huijssen
Email: Goffert@struin.nl (tot eind zomervakantie) en West@struin.nl voor specifiek aan West gerichte vragen.
Tel:  06-21138857
Garage: Basisschool De Lanteerne, Henry Dunantstraat 8 of Haterseweg tussen nummer 297 en 299
Registratienummer: 186355828, Henry Dunantstraat 8 6534 KR Nijmegen